Företagarnas största irritationsmoment

PBB.NU

Företagarnas största irritationsmoment

Irriterad företagare

För att samhället ska kunna gå runt krävs det att företagsklimatet också gör det enkelt att starta och driva företag. Det är även väldigt viktigt att det inte finns några hinder för företagande och entreprenörskap då det leder till att färre startar upp eller driver företag.
Det finns även en stor risk att om företagsklimatet inte lever upp till de förväntningar som entreprenörer har, flyttar de istället till ett land där det är enklare. När företagare över hela landet fått säga sitt om vilket det största irritationsmomentet är så säger över 58% att det är bokföring och redovisning.
Redovisning och bokföring är något som nog ingen blev förvånad över att det var ett stort irritationsmoment för många men att det är över hälften av Sverige företagare som finner att det är ett stort problem, var det nog få som trodde.
Det är inte bara bokföringen och redovisningen men det är dessutom all kringliggande administration som försvårar för entreprenörer och företagare. Sverige har trots allt ett bra företagsklimat men det här visar att det finns saker och ting som skulle kunna göra livet enklare för företagare.

Starta och driva företag

För Sverige är det väldigt viktigt att fler vågar ta steget att driva företag och ta sina idéer från idéstadiet till en färdig produkt eller tjänst. Dessutom är det många som skulle tjäna på att lämna bokföringen och redovisningen bakom sig och överlåta det arbetet för att själv kunna fokusera på det viktigaste.
Även om företaget går bra när man även sköter administrationen, bokföringen och redovisningen, är det många timmar som försvinner när man måste göra detta. Något som också gör att det blir svårare att hinna med allt man vill göra och att utveckla sitt företag.
Det är en stor anledning till varför vi på PBB verkligen brinner för bokföring och redovisning.