Aktiebolag är den populäraste bolagsformen

PBB.NU

Aktiebolag är den populäraste bolagsformen

Egenföretagare

För drygt 20 år sedan så var det mycket vanligare att man startade upp en egen firma istället för ett aktiebolag i Sverige. Nu är det dock det omvända som gäller då det är tre gånger fler aktiebolag än enskilda firmor som startas upp. Det ser även ut att bli en ännu större skillnad under kommande år och anledningen är att det blivit både enklare och billigare.
Redan 2007 blev aktiebolagen den mest populära bolagsformen men låg sedan relativt stabilt framtill 2010 då insatsen som krävdes för att starta upp ett aktiebolag sänktes från 100 000 till 50 000 kr. Det har även gjort att alltfler har möjligheten att starta upp ett företag utan att behöva ta ett stort lån för att klara av den initiala kostnaden.
Från 2013 och framåt har det dessutom blivit ännu vanligare då bolagsskatten sänktes till 22%, vilket gjorde att det var ännu mera fördelaktigt att driva ett AB än en enskild firma.

Ytterst få fördelar med att driva enskild firma

För en entreprenör eller framtida företagare så finns det ytterst få fördelar med att välja en enskild firma. Framförallt för att man själv är ansvarig för bolagets skulder och det är många kunder som väljer att inte anlita enskilda firmor om det finns ett aktiebolag man kan anlita.
Aktiebolag har med sin minskande insats gjort det möjligt att enkelt kunna starta upp ett företag och då utan att det krävs alltför mycket. Då man även med ett aktiebolag får skattemässiga fördelar jämfört med en enskild firma så är den enda egentliga fördelen med en enskild firma att man kan starta upp en sådan med en väldigt liten insats.
En enskild firma kan vara ett alternativ för den som vill kunna fakturera men som saknar möjligheten att få ihop till insatsen för ett aktiebolag. Annars är det betydligt mer fördelaktigt att välja ett aktiebolag.